Руководители государственных предприятий будут отчитываться ежеквартально

31.07.2001, 11:41

Кабинет Министров Украины внес изменение в использование контрактной формы трудового договора с руководителями государственных предприятий. (укр.)

Показники ефективності використання державного майна та прибутку підприємства, передбачені річним фінансовим планом, нині стануть однією з головних вимог при укладенні контрактів з керівниками підприємств, що є у державній власності. Контроль за виконанням цих показників вестиметься завдяки щоквартальній звітності керівника.

Такі головні зміни внесено постановою уряду до актів Кабінету Міністрів, що регулюють питання застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності.

Цим рішенням передбачено створити ефективний механізм координації та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки. Таким чином, буде підвищено ефективність їх роботи, поліпшено фінансовий стан, забезпечено використання результатів виробничої діяльності для розвитку підприємств, знижено обсяги заборгованості.

Слід зазначити, що на кінець минулого року підприємства державного сектору складали 18% загальної кількості. Питома вага їх у обсягах чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становила 30%. Проте напрями використання коштів державними підприємствами не забезпечують потреби їх розвитку, виконання зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами. Крім того, зростання активів державних підприємств відбувається за рахунок збільшення їх дебіторської заборгованості. Отже, державні підприємства виступають фактичними кредиторами інших галузей та сфер економіки. Це не відповідає інтересам держави як власника цих підприємств.

Даною постановою внесено також відповідні зміни до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності.
Инф. пресс-службы Премьер-министра Украины.

Читайте також