Семейный кодекс Украины готов к принятию

30.05.2001, 10:46

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту утвердить во втором чтении проект Семейного кодекса Украины. (укр.)

Проект Сімейного кодексу складається з 5 розділів:

- перший - загальні положення - визначає поняття сім'ї, сімейні обов'язки, механізм захисту сімейних прав тощо;

- другий - унормовує питання шлюбу. У розділі, зокрема, встановлюються шлюбний вік, права та обов'язки подружжя (шлюбний договір; право особистої приватної власності кожного з подружжя, право спільної сумісної власності подружжя; аліментні права та обов'язки кожного з подружжя, а також батьків - щодо неповнолітніх дітей та батьків - щодо повнолітніх дітей; аліментний обов'язок дітей щодо батьків тощо);

- третій - регламентує права і обов'язки матері, батька і дітей.

- четвертий - унормовує питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлює права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів;

- п'ятий - заключний розділ - передбачає випадки застосування законодавства України про шлюб та сім'ю до іноземних громадян і осіб без громадянства, а також законів про шлюб та сім'ю іноземних держав та відповідних міжнародних договорів - до українських громадян.

Коментуючи нововведення в проекті Сімейного кодексу, автор законопроекту Зорислава Ромовська відзначила, зокрема, спрощення процедури розірвання шлюбу, запровадження заручин як правового поняття. Факт заручин не створює обов'язку вступу у шлюб, однак в документі передбачено матеріальну компенсацію за неявку на реєстрацію шлюбу осіб, які заручилися.

Спеціальною главою передбачено особисті немайнові відносини між дружиною і чоловіком, зокрема, право на свободу та індивідуальність в межах шлюбу. Невиконання вимог, передбачених у цій главі, з боку одного з членів подружжя може стати приводом до розірвання шлюбу.

В проекті Сімейного кодексу спрощується процедура усиновлення дітей. Зокрема, за рішенням суду передбачено можливість усиновляти дітей і після досягнення ними 18 річного віку.
Информационное управление Верховной Рады Украины.

Читайте також

Читайте также