Определены пути развития фондового рынка Украины

28.03.2001, 16:07

Президент Украины подписал Указ "О дополнительных мероприятиях по развитию фондового рынка Украины", которым утверждены Основные направления развития фондового рынка Украины на ближайшие пять лет". (укр.)

Ці напрями були розроблені за результатами роботи спеціально створеної групи представників професійних учасників фондового ринку та державних органів в кінці минулого року і включають основні пріоритети державної політики на вітчизняному ринку.

Останнім часом на фондовому ринку України відбулися значні кількісні та якісні зміни: суттєво зросли обсяги емісій та торгів цінними паперами, створені основні елементи інфраструктури, значно розширене правове поле регулювання діяльності на цьому ринку та ін. Водночас практика засвідчила недостатнє використання можливостей цього ринку для інвестування потреб вітчизняної економіки, насамперед через нестачу достатніх правових гарантій та надійних і прозорих механізмів захисту прав інвесторів. Більшість операцій на ринку залишаються малопрозорими, що знижує його ліквідність та привабливість для інвесторів.

Тому зазначеними напрямами, покликаними забезпечити залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на відновлення та забезпечення подальшого зростання виробництва, передбачено здійснення комплексу заходів, спрямованих, насамперед, на посилення конкурентоспроможності фондового ринку, в тому числі за рахунок податкових стимулів, удосконалення системи регулювання ринку, зокрема через прийняття відповідних Законів України, розвиток корпоративного управління, інститутів спільного інвестування, інфраструктури ринку, Національної депозитарної системи, а також створення постійно діючої вітчизняної системи підготовки фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління.

Уряди України та Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації зобов'язані у тримісячний термін розробити та затвердити заходи щодо реалізації зазначених напрямів із залученням ресурсів відповідних бюджетів.

Також Указом передбачено покладення на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку методологічне забезпечення запровадження загальноприйнятих у світі принципів корпоративного управління, невизначеність щодо яких часто призводить до конфліктів в акціонерних структурах.

Кабінету Міністрів України доручено протягом місяця опрацювати питання щодо можливих шляхів утворення єдиного депозитарію цінних паперів та до 1 липня поточного року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо внесення змін до Законів України з питань посилення ролі саморегулівних органів, ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів, концентрації на організованих ринках купівлі-продажу цінних паперів стратегічно важливих акціонерних товариств та ін.

Реалізація Указу Президента України має забезпечити становлення в Україні ліквідного і прозорого фондового ринку, що працює на зміцнення економіки держави, розширення участі на ньому потенційних інвесторів та збільшення обсягів інвестицій, а також його інтеграцію у світовий фінансовий ринок.
Инф. официального сайта Президента Украины.

Читайте також