Законопроект о медицинском страховании уже готов к рассмотрению

30.03.2001, 11:00

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, материнства и детства рекомендовал парламенту рассмотреть и одобрить в первом чтении законопроект "Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании", поданный народным депутатом Игорем Франчуком. (укр.)

Комітет раніше вже схвалив і рекомендував винести на розгляд у першому читанні законопроект "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" (No.6152, автори народні депутати Ніна Марковська та Віталій Чернеченко), який був внесений до порядку денного сесії на 23 березня. Однак І. Франчук вніс нову редакцію на заміну законопроекту No.6352-1 і наполіг на його розгляді у Комітеті.

Комітет на засіданні погодився з тим, що на перше читання буде винесено два депутатські законопроекти про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування (ЗДСМС). При цьому більшість членів Комітету схиляються до того, що законопроект І. Франчука є більш досконалим, а тому вважають, що при розгляді у парламенті більш логічним було б взяти за основу цей документ з подальшим врахуванням у ньому одноіменного законопроекту Н. Марковської - В. Черненка.

Обгрунтовуючи необхідність прийняття внесеного ним законопроекту, автор зазначає, що протягом останніх років система охорони здоров'я зазнає суттєвих труднощів через брак бюджетних коштів, Це, наголошує І. Франчук, призвело до негативних соціальних наслідків, зокрема, зниження доступності безоплатної медичної допомоги, відсутності стимулів до праці у медичних працівників через низький рівень оплати їх праці незалежно від рівня і кваліфікації. Як наслідок склалася загрозлива демографічна ситуація - зростає смертність працездатного населення, знижується народжуваність.

Враховуючи наведені аргументи, проект закону І. Франчука було розроблено для створення нових організаційних форм та економічних механізмів забезпечення конституційних гарантій громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Метою законопроекту його автор називає забезпечення рівних можливостей всіх громадян на ефективне і доступне медичне обслуговування за рахунок коштів ЗДСМС та створення умов для безоплатності медичної допомоги в момент її отримання.

Законопроектом пропонується залучати додаткові позабюджетні джерела фінансування за рахунок запровадження збору на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. Документ також визначає правові, соціальні, фінансово-економічні та організаційні засади ЗДСМС населення України; обумовлює механізми контролю за діяльністю у системі ЗДСМС населення; створює умови для вирівнювання обсягу та якості медичної допомоги; забезпечує захист інтересів застрахованих осіб.

Законопроектом пропонується запровадити нові організаційні форми та економічні механізми шляхом визначення принципів: здійснення ЗДСМС громадян та їх прав і обов'язків; порядку управління Фондом медичного страхування; джерел коштів та порядку здійснення фінансової діяльності у системі ЗДСМС; механізму контролю за обсягами, термінами та якістю надання медичної допомоги; відповідальності суб'єктів у системі ЗДСМС та порядку вирішення спорів.

Автор наголошує, що у законопроекті важливим є питання щодо визначення гарантій надання медичної допомоги в системі ЗДСМС відповідно до державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я. З цією метою І. Франчук пропонує щорічно затверджувати Державну та територіальну програми ЗДСМС, які визначають перелік та обсяг гарантованого рівня медичної допомоги та умови її надання. Цією програмою автор вважає за доцільне встановлювати розмір страхового внеску. На відміну від інших законопроектів, І. Франчук пропонує аби платниками страхових внесків за працюючих застрахованих осіб виступали як роботодавці, так і самі наймані працівники.

Разом з тим автор погоджується, що на першому етапі запровадження ЗДСМС основний тягар сплати страхового внеску доцільно було б покласти на роботодавця. З метою захисту інтересів непрацюючих громадян держава через уповноважені органи, зазначає він, має забезпечити надходження страхових внесків за цю категорію населення. Законопроектом передбачено, що це здійснюватиметься за рахунок надходжень до Держбюджету від ПДВ та акцизного збору від реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У пояснювальній записці автор наводить експертні розрахунки, згідно з якими для забезпечення фінансування медичної допомоги в повному обсязі до Фонду медичного страхування має надійти близько 7379 млн. грн. Зокрема, коштів роботодавців та найманих працівників - 3240,8 млн. грн., Пенсійного фонду - 1869,6 млн. грн., фонду страхування від нещасного випадку на виробництві - 0,9 млн. грн.; коштів органів місцевого самоврядування - 2205,6 млн. грн.; коштів громадян, віднесених до категорії економічно неактивних, які не мають необхідності у працевлаштуванні, - 63,6 млн. грн.

Враховуючи аргументи щодо недопущення різкого збільшення фінансового тягаря на підприємницьку діяльність, Прикінцевими положеннями проекту І. Франчука передбачено, що цей закон, у разі його прийняття, набуває чинності з 1 січня 2004 року. Автор також вважає, що на першому етапі ЗДСМС доцільно було б збільшити обсяги фінансування охорони здоров'я вдвічі, що дозволило б пом'якшити умови запровадження системи для підприємств (розмір страхового внеску складав би лише 2%), і разом з тим покращити умови та обсяг надання медичної допомоги.
Инф. информационного управления Верховной Рады Украины.

Читайте також